علوم سوم دبستان مبحث هر کدام جای خود 1

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا علوم سوم دبستان
مبحث : هر کدام جای خود (1)
جانوران در جاهای مختلف زمین زندگی می کنند .
بعضی فقط در خشکی و بعضی فقط در آب و بعضی هم درآب و هم در خشکی زندگی می کنند .
جانورانی هستند که در مناطق خیلی سرد یا خیلی گرم زندگی می کنند . ماهی ها ماهی ها در آب زندگی می کنند .
بدن آنها پوشیده از پولک است . پولک از بدن ماهی محافظت می کند .لغزنده بودن روی بدن ماهی به حرکت آن کمک می کند.
تولید مثل ماهی ها با تخم است ( تخم گذار هستند ).
آنها آبشش دارند .
آنها با باله ها و دُم هایشان در آب حرکت می کنند . دوزیستان دوزیستان می توانند در دو خشکی و آب زندگی کنند .
بدن آن ها همیشه مرطوب است .
دوزیستان تخم گذارند .
یکی از دوزیستان قورباغه است .
وقتی بچّه قورباغه ها بزرگ می شوند، تغییر می کنند یعنی باله ها و آبشش ها و دمشان از بین می رود و به جای آن ها در بدنشان شش و دست و پا ساخته می شود.
قورباغه سوال کدام جانور در صحرا زندگی می کند ؟
الف ) پنگوئن
ب ) خرس قطبی
ج ) شتر
د ) میمون سوال کدام جانور در جنگل زندگی نمی کند ؟
الف ) میمون
ب ) زرافه
ج ) فیل
د) گوسفند سوال بچه قورباغه با _________ و قورباغه بالغ با __________ تنفس می کند . بچه قورباغه ________ دارد .
الف ) آبشش – شش – دست و پا
ب ) شش – آبشش – دست و پا
ج ) آبشش – شش – دُم و باله
د ) شش – آبشش = دُم و باله سوال بدن ماهی ها از ______ پوشیده شده است .
الف ) پولک
ب ) پوست
ج) مو
د ) پشم سوال ماهی ها در کدام محل زندگی نمی کنند ؟
پایان...